Hoạt động thực tiễn và tác phong sáng tạo đây là những người thầy...

Hoạt động thực tiễn và tác phong sáng tạo, đây là những người thầy giỏi trong trường đời.
"Hoạt động thực tiễn và tác phong sáng tạo, đây là những người thầy giỏi trong trường đời."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận