Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.

Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.
"Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nam Phi
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận