Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.

Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.
"Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nam Phi

Thêm nội dung

Xem thêm >