Hãy tin rằng đời đáng sống và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết...

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.
-
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
"Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó. - Believe that life is worth living and your belief will help create the fact."
Danh ngôn hạnh phúc William James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận