Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương Forgive those...

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
-
Forgive those who have hurt you.
"Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương. - Forgive those who have hurt you."
Danh ngôn tâm hồn Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận