Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện với lòng tin và...

Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.
Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.
"Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu. Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement."
Danh ngôn cuộc sống Eddie Rickenbacker
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận