Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
"Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >