Hãy phá vỡ luật lệ tha thứ nhanh chóng hôn chậm rãi yêu thực...

Hãy phá vỡ luật lệ, tha thứ nhanh chóng, hôn chậm rãi, yêu thực lòng, cười không kiềm chế.
Break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truely, laugh uncontrollably.
"Hãy phá vỡ luật lệ, tha thứ nhanh chóng, hôn chậm rãi, yêu thực lòng, cười không kiềm chế. Break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truely, laugh uncontrollably."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận