Hãy nhớ sống nhé. Remember to live.

Hãy nhớ sống nhé.
Remember to live.
"Hãy nhớ sống nhé. Remember to live."
Danh ngôn cuộc sống Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận