Hãy luôn ghi nhớ sự thật tối thượng cuộc sống không phải là về...

Hãy luôn ghi nhớ sự thật tối thượng: cuộc sống không phải là về tiền bạc, nó là về cảm xúc.
And always remember the ultimate truth: life is not about money, it’s about emotion.
"Hãy luôn ghi nhớ sự thật tối thượng: cuộc sống không phải là về tiền bạc, nó là về cảm xúc. And always remember the ultimate truth: life is not about money, it’s about emotion."
Danh ngôn cuộc sống Tony Robbins
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận