Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường thành công...

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến với bạn.
"Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến với bạn."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận