Hãy kiên nhẫn Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai vừa phấn...

Hãy kiên nhẫn. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai vừa phấn đấu vừa chờ đợi.
"Hãy kiên nhẫn. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai vừa phấn đấu vừa chờ đợi."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận