Hãy kiểm soát chi phí và lợi nhuận sẽ tự đến Watch the costs...

Hãy kiểm soát chi phí và lợi nhuận sẽ tự đến.
Watch the costs and the profits will take care of themselves.
"Hãy kiểm soát chi phí và lợi nhuận sẽ tự đến. Watch the costs and the profits will take care of themselves."
Danh ngôn kinh doanh Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận