Hãy để trí óc con người tự do Nó phải được tự do Nó...

Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
-
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
"Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó. - Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it."
Danh ngôn tâm hồn John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận