Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy bàn tay của chính...

Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.
-
Put your future in good hands – your own.
"Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn. - Put your future in good hands – your own."
Danh ngôn sự nghiệp Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận