Hầu hết mọi người đều cố sống qua ngày tôi yêu cầu bạn thu...

Hầu hết mọi người đều cố sống qua ngày, tôi yêu cầu bạn thu nhận được điều gì đó từ mỗi ngày.
"Hầu hết mọi người đều cố sống qua ngày, tôi yêu cầu bạn thu nhận được điều gì đó từ mỗi ngày."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận