Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ...

Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời.
-
Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable.
"Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời. - Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận