Hạnh phúc nhất là người không buồn ngồi vào ghế của ai khác.

Hạnh phúc nhất là người không buồn ngồi vào ghế của ai khác.
"Hạnh phúc nhất là người không buồn ngồi vào ghế của ai khác."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận