Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ điều bạn nói và điều bạn làm...

Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.
-
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
"Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau. - Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony."
Danh ngôn hạnh phúc Mahatma Gandhi
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận