Hạnh phúc là cho và sống vì người khác Happiness consists in giving and...

Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác.
-
Happiness... consists in giving, and in serving others.
"Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác. - Happiness... consists in giving, and in serving others."
Danh ngôn hạnh phúc Henry Drummond
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận