Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài thái độ tinh thần...

Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.
-
Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.
"Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó. - Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude."
Danh ngôn hạnh phúc Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận