Hạnh phúc không phải đích đến nó là phụ phẩm Happiness is not a...

Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
-
Happiness is not a goal; it is a by-product.
"Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm. - Happiness is not a goal; it is a by-product."
Danh ngôn hạnh phúc Eleanor Roosevelt
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận