Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một...

Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém.
-
Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
"Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém. - Happiness is nothing more than good health and a bad memory."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Schweitzer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận