Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
"Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình."
Lời Phật Dạy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận