Gỗ mục không thể khắc.

Gỗ mục không thể khắc.
"Gỗ mục không thể khắc."
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận