Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt The dew of compassion is...

Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt.
-
The dew of compassion is a tear.
"Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt. - The dew of compassion is a tear."
Danh ngôn tâm hồn Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận