Giáo dục là người bạn tốt nhất Một người có giáo dục được tôn...

Giáo dục là người bạn tốt nhất.  Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi.  Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.
-
Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.
"Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ. - Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth."
Danh ngôn giáo dục Chanakya
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận