Gian khổ là con đường tắt dẫn đến trưởng thành.

Gian khổ là con đường tắt dẫn đến trưởng thành.
"Gian khổ là con đường tắt dẫn đến trưởng thành."
Danh ngôn cuộc sống Chỉ vì yêu - Sói Xám Mọc Cánh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận