Giai độc thân đó là người tới nơi làm việc mỗi sáng từ mỗi...

Giai độc thân, đó là người tới nơi làm việc mỗi sáng từ mỗi hướng.
"Giai độc thân, đó là người tới nơi làm việc mỗi sáng từ mỗi hướng."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận