Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó The value...

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.
-
The value of an idea lies in the using of it.
"Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó. - The value of an idea lies in the using of it."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận