Ghen tuông là nguồn đau khổ cho người đang yêu và xúc phạm với...

Ghen tuông là nguồn đau khổ cho người đang yêu và xúc phạm với người được yêu.
"Ghen tuông là nguồn đau khổ cho người đang yêu và xúc phạm với người được yêu."
Danh ngôn gia đình B. Gônđôni
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận