Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy...

Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ , 
  Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy .
"Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ , Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận