Đường Tăng ghé trạm đổ xăng Bà kia nói giá tăng rồi em ơi...

Đường Tăng ghé trạm đổ xăng

Bà kia nói giá tăng rồi em ơi

Ngộ Không tưởng bả nói chơi

Nên bay lên hỏi ông trời xem sao

Trên trời lạm phát càng cao,

Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng

Ngộ không chẳng nói chẳng rằng

Đập cho một phát răng văng khỏi mồm

Tụi tao khố rách áo ôm

Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày

Xăng mà tăng giá thế này

Tao đi về núi, kinh mày lấy đi!
"Đường Tăng ghé trạm đổ xăng Bà kia nói giá tăng rồi em ơi Ngộ Không tưởng bả nói chơi Nên bay lên hỏi ông trời xem sao Trên trời lạm phát càng cao, Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng Ngộ không chẳng nói chẳng rằng Đập cho một phát răng văng khỏi mồm Tụi tao khố rách áo ôm Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày Xăng mà tăng giá thế này Tao đi về núi, kinh mày lấy đi!"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận