Dường như anh đã yêu em dưới vô vàn hình hài trong vô vàn...

Dường như anh đã yêu em dưới vô vàn hình hài, trong vô vàn lần, hết đời này đến đời khác, thời đại này đến thời đại khác, suốt vĩnh hằng.
 I seem to have loved you in numberless forms, numberless times, in life after life, in age after age forever.
 Rabindranath Tagore
"Dường như anh đã yêu em dưới vô vàn hình hài, trong vô vàn lần, hết đời này đến đời khác, thời đại này đến thời đại khác, suốt vĩnh hằng. I seem to have loved you in numberless forms, numberless times, in life after life, in age after age forever. Rabindranath Tagore"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận