Được đàn ông giúp đỡ thì đàn bà có thể tự làm mọi thứ...

Được đàn ông giúp đỡ thì đàn bà có thể tự làm mọi thứ.
"Được đàn ông giúp đỡ thì đàn bà có thể tự làm mọi thứ."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận