Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống Bùn dưới chân nhưng nắng ở...

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
"Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận