Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích...

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
-
Strive not to be a success, but rather to be of value.
"Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích. - Strive not to be a success, but rather to be of value."
Danh ngôn công việc Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận