Đừng lãng phí thời gian biến vịt thành đại bàng Hãy thuê những người...

Đừng lãng phí thời gian biến vịt thành đại bàng. Hãy thuê những người đã có sẵn động lực và nghị lực để trở thành đại bàng, và rồi hãy cho họ cất cánh.
Don't waste your time trying to turn ducks into eagles. Hire people who already have the motivation and drive to be eagles and then just let them soar.
"Đừng lãng phí thời gian biến vịt thành đại bàng. Hãy thuê những người đã có sẵn động lực và nghị lực để trở thành đại bàng, và rồi hãy cho họ cất cánh. Don't waste your time trying to turn ducks into eagles. Hire people who already have the motivation and drive to be eagles and then just let them soar."
Danh ngôn kinh doanh Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận