Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn Don't let...

Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.
-
Don't let schooling interfere with your education.
"Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn. - Don't let schooling interfere with your education."
Danh ngôn giáo dục Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận