Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ bởi nó giống như mài...

Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình.
-
Indulge not thyself in the passion of anger; it is whetting a sword to wound thine own breast, or murder thy friend.
"Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình. - Indulge not thyself in the passion of anger; it is whetting a sword to wound thine own breast, or murder thy friend."
Danh ngôn tính cách Akhenaton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận