Đức tính thứ nhất và trọng yếu của phụ nữ là sự hiền dịu...

Đức tính thứ nhất và trọng yếu của phụ nữ là sự hiền dịu.
"Đức tính thứ nhất và trọng yếu của phụ nữ là sự hiền dịu."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận