Dù ai buôn đâu bán đâu Nhớ ngày mở hội rủ nhau mà về...

Dù ai buôn đâu, bán đâu, 
  Nhớ ngày mở hội rủ nhau mà về.
  Dù ai bận rộn trăm nghề, 
  Tháng hai mở hội thì về Trường Yên .
"Dù ai buôn đâu, bán đâu, Nhớ ngày mở hội rủ nhau mà về. Dù ai bận rộn trăm nghề, Tháng hai mở hội thì về Trường Yên ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận