Du ai buôn ba n đâu đâu Hê trông thâ y tha p chu...

Dù ai buôn bán đâu đâu, 
  Hễ trông thấy tháp chùa Dâu  thì về. 
  Dù ai buôn bán trăm nghề, 
  Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu .
"Dù ai buôn bán đâu đâu, Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận