Đời xưa trả oán còn lâu Đời nay trả oán bất câu giờ nào...

Đời xưa trả oán còn lâu, 
  Đời nay trả oán bất câu giờ nào.
"Đời xưa trả oán còn lâu, Đời nay trả oán bất câu giờ nào."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận