Đời xưa quả báo còn chầy Đời nay quả báo một dây nhãn tiền...

Đời xưa quả báo còn chầy, 
  Đời nay quả báo một dây nhãn tiền.
"Đời xưa quả báo còn chầy, Đời nay quả báo một dây nhãn tiền."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận