Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào...

Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
"Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận