Đời người giống như sợi bông trước gió vui cũng tan tác buồn cũng...

Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.
"Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác."
Danh ngôn cuộc sống Vân Trung Ca - Đại Mạc Dao
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận