Đói lòng ăn quả khổ qua Nuốt vô thì đắng nhả ra bạn cười...

Đói lòng ăn quả khổ qua, 
  Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.
"Đói lòng ăn quả khổ qua, Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận