Đời cha cho chí đời con Có muốn so tròn thì phải so vuông...

Đời cha cho chí đời con, 
  Có muốn so tròn thì phải so vuông.
"Đời cha cho chí đời con, Có muốn so tròn thì phải so vuông."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận