Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại...

Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại.
The only thing worse than training an employee and having them leave, is to not train them, and have them stay.
"Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại. The only thing worse than training an employee and having them leave, is to not train them, and have them stay."
Danh ngôn kinh doanh Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận