Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận